Håbo kommuns tillväxtråd (tidigare näringslivsrådet) ska vara länken mellan kommunen och dess näringsliv. Har DU en fråga så kan vi hjälpa DIG att ta den vidare till Tillväxtrådet. Maila in till; info@haboforetagare.se

Syftet är att utveckla kommunens övergripande näringslivsstrategiska arbete.

Tillväxtrådets sammanträdeshandlingar